Stanislav
Polčák
Jiří
Pospíšil
Luděk
Niedermayer

Spojenci
pro Evropu

Eurovolby 2019 24.-25. Května
Starostové a nezávislí, Top 09, S podporou Zelených a Liberálně ekologické strany

Vážení občané,

volby do Evropského parlamentu jsou důležité pro naší budoucnost. Jsme nezpochybnitelnou součástí unikátního spojenectví Evropské unie a potřebujeme mít v Evropě zástupce, kteří dokáží hájit naše zájmy. Říkáme to otevřeně, protože i ve spojenectví, které EU představuje, je potřeba hájit zájmy naší země, nás všech. Proto je velmi důležité jít k volbám a dát mandát lidem, kteří tyto zájmy dostanou na půdě Evropského parlamentu na starost. Patříme k těm, kteří si tuto práci vybrali, a snažíme se hájit zájmy lidí na všech úrovních. Baví nás to a chceme vám své služby nabídnout i do dalšího volebního období, které z hlediska fungování EU nebude jednoduché. Nenechme si EU ukrást, znechutit či zošklivit. Přijďte proto k volbám 24. a 25. května a volte Spojence.

Starostové a nezávislí, Top 09

Naši kandidáti

1. JUDr. Jiří Pospíšil

43 let, právník, předseda správní rady Museum Kampa,
europoslanec, Praha, TOP 09

Narodil se v Chomutově 24. listopadu 1975. Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V minulosti působil ve funkci ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády, rovněž zastával funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny a v letech 2002–2014 byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR.

2. JUDr. Stanislav Polčák

39 let, VŠ pedagog, předseda celost. svazu obcí SMS ČR,
europoslanec, Praha, STAN

Narodil se v roce 1980 ve Slavičíně, vyrůstal ve Vysokém Poli. V roce 2004 získal doktorát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, působí jako advokát. Byl místostarostou Vysokého Pole i poslancem Parlamentu ČR. Od roku 2014 je poslancem Evropského parlamentu, kde je místopředsedou Výboru pro regionální rozvoj. Hovoří plynně anglicky a německy. Je svobodný, má dvě děti. Volný čas tráví nejraději s rodinou, na lyžích nebo výletech po České republice.

3. RNDr. Luděk Niedermayer

53 let, europoslanec, bývalý viceguvernér České národní banky, Měchenice, TOP 09

Narodil se 13. března 1966 v Brně. Studoval na Masarykově univerzitě v  Brně, po studiu krátce působil v oblasti výzkumu teorie struktur a v roce 1991 nastoupil do centrální banky. O pět let později se stal ve svých 29 letech nejmladším členem Bankovní rady České národní banky. Na pozici viceguvernéra byl presidentem Havlem znovu jmenován v roce 2002 a byl prvním členem Bankovní Rady, který absolvoval dva zákonem stanovené mandáty. Po odchodu z ČNB po ukončení mandátu v roce 2008 působil po 5 let jako ředitel v nadnárodní poradenské firmě, spolupracoval s Českou bankovní asociací a psal texty pro média (zejména Respekt a Hospodářské noviny). Od května 2014 je členem poslaneckého klubu Evropské lidové strany (EPP), největšího klubu v Evropském parlamentu. 

4. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

39 let, starosta, vysokoškolský učitel, zástupce ČR ve Výboru regionů EU,
zastupitel Olomouckého kraje, místopředseda STAN, Dolní Studénky, STAN

Má značné zkušenosti komunální politikou, je dlouholetým starostou obce Dolní Studénky na Šumpersku a od roku 2016 také krajským zastupitelem Olomouckého kraje. Několik let byl vicepresidentem Evropské asociace pro rozvoj venkova a již dva roky zastupuje Českou republiku ve Výboru regionů EU.

5. Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

53 let, přírodovědec, starosta MČ Praha 4, předseda Strany zelených, Praha,
Strana zelených, nominován STAN

Narodil se tři roky před sovětskou okupací v rodině, která za války, po osmačtyřicátém i osmašedesátém, vždy stála na straně svobody a demokracie. Veřejně se proto začal angažovat už v osmdesátých letech. S přáteli v ekologickém hnutí už tehdy vystoupil proti nesmyslným projektům jako průplav Dunaj-Odra-Labe. Studoval molekulární biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, State University of New York na Downstate Medical Center a Akademii věd ČR. Založil a vedl občanské sdružení Oživení zabývající se rozvojem cyklodopravy a protikorupční prací. Byl radním pro životní prostředí hl.m.Prahy a starostou MČ Praha 4, v zastupitelstvu MČ Praha 4 slouží páté volební období. “Komunální politika mne naučila naslouchat lidem. V Evropském parlamentu tak budu moci prosazovat věci, které občany skutečně trápí.” Petr Štěpánek je běžec a cyklista. Má dvě dcery.

6. PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

40 let, výkonný ředitel think-tanku TOPAZ, politolog, Plzeň, TOP 09

Narodil se 26. listopadu 1978 v Plzni. Vystudoval Filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a Fakultu sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. V roce 2006 obdržel doktorský titul z oboru politologie. V minulosti působil ve funkci náměstka ministra spravedlnosti a 1. náměstka ministra zdravotnictví, v letech 2013 – 2017 byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR. Poté pracoval jako proděkan pro strategii, rozvoj a vnější vztahy fakulty zdravotnických studií na Západočeské univerzitě v Plzni. V současnosti je výkonným ředitelem politického institutu TOPAZ. Je místopředsedou TOP 09 a expertem strany na zahraniční politiku.

7. MUDr. Gabriela Pecková

62 let, lékařka, Praha, TOP 09

Narodila se 19. ledna 1957 v Praze. Vystudovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Dále se vzdělávala v psychologii, a po svém vstupu do politiky ještě politologii. V roce 1994 si otevřela soukromou ambulanci pro vnitřní lékařství a revmatologie, která nově získala statut centra biologické léčby. V minulosti byla poslankyní Poslanecké sněmovny PČR v letech 2010 – 2017. V Poslanecké sněmovně se věnovala jako místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku především problematice sexuálního zneužívání a vykořisťování dětí, a dalším sociálním tématům. Působila také v Radě Evropy, jako místopředsedkyně výboru pro ochranu a práva dětí. V Radě Evropy také pracovala ve výboru pro zdravotní, rodinné a sociální záležitosti a ve výboru pro kulturu, vědu a vzdělání, v rámci kterého se zabývala i záležitostmi týkajícími se kulturního dědictví UNESCO. Po celou dobu svého politického angažmá se zabývá především péčí o ohrožené děti, náhradní rodinnou péčí a její deinstitucionalizací.

8. Ing. Pavel Pavel

62 let, experimentální archeolog, Strakonice, JIHOČEŠI 2012, nominován STAN

Vystudoval Vysokou školu strojí a elektrotechnickou v Plzni. Český technik a experimentální archeolog, který se zabývá transportem těžkých břemen na monumentálních stavbách. Mezi jeho nejslavnější počin patří „rozhýbání“ soch Moai na Velikonočních ostrovech. Má výrazné zkušenosti s politikou na komunální i krajské úrovni. Čtyři volební období působil ve Strakonicích jako místostarosta a dodnes je řadovým zastupitelem. V radě Jihočeského kraje se zabýval mj. gescí rozvoje a evropské integrací. Od roku 2017 je neuvolněným radním a na starost má především oblast dopravy.

9. Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

42 let, děkanka Filosofické fakulty Univerzity HK, Hradec Králové, Hradecký demokratický klub, nominována STAN

Je děkankou Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Zabývá se především latinsko-americkými politickými systémy, dějinami Španělska, otázce dekolonizace či regionální politickými subjekty. Zkušenosti z komunální politiky má díky svému působení v zastupitelstvu Hradce Králové.

10. PhDr. Kateřina Bursíková Jacques

47 let, ředitelka byznysového a vzdělávacího centra, bývalá předsedkyně Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR, Praha, Liberálně ekologická strana, nominována TOP 09

Vystudovala politologii a překladatelství/tlumočnictví na Univerzitě Karlově v Praze. Za diplomovou práci získala Bolzanovu cenu. Více než patnáct let pracovala ve vedoucích pozicích, nejdéle na Úřadu vlády. Byla ředitelkou Sekce pro lidská práva a kabinetu vládního zmocněnce pro lidská práva. Absolvovala krátkodobý studijní pobyt Ecole national v Paříži (ENA) a International Visitor Leadership Program (IVLP) v USA. Čtyři roky byla poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedkyní výboru pro evropské záležitosti, členkou zahraničního výboru a předsedkyní poslaneckého klubu. Má zkušenosti s prací v mezinárodních organizacích, byla členkou Parlamentního shromáždění Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Podílela se na přijetí antidiskriminačního zákona a Lisabonské smlouvy. V současné době ředitelka coworkingového a vzdělávacího centra ve Sněmovní 7. Věnuje se občanskému aktivismu, dobrovolnictví a charitě. Je zakládající členkou spolku Češi Tibet podporují. Má bohatou publikační činnost, rozhovory a články v  periodicích. Je vdaná a má tři děti. Manžel Martin Bursík je bývalý místopředseda vlády a ministr životního prostředí, ekolog. Ráda se vydává na daleké cesty. Žila v Berlíně, ve Štrasburku a v Londýně. Vystudovala kuchařskou školu Le Cordon Bleu a občas běhá maratony. Má ráda kulturu, zahradničení a nepřestává se zajímat o politiku a společenské otázky dneška. Hovoří česky, německy, anglicky a francouzsky.

11. Vojtěch Vais

26 let, právník, Kosmonosy, TOP 09

Narodil se 4. ledna 1993 v Mladé Boleslavi. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, část studia absolvoval na norské Univerzitě v Bergenu. V současnosti pracuje jako právník. V roce 2018 úspěšně kandidoval do městského zastupitelstva v Kosmonosech, kde vykonává funkci předsedy kontrolního výboru. Je zakladatelem středočeské mládežnické organizace TOP tým a předsedou místní organizace TOP 09 Kosmonosy.

12. Ing. Petr Kulhánek

48 let, personalista, místopředseda Svazu měst a obcí pro EU, Karlovy Vary, Karlovarská občanská alternativa, nominován STAN

Absolvoval inženýrské studium VŠE v Praze se zaměřením na cestovní ruch. Pět let působil jako generální tajemník Světové federace novinářů a publicistů v cestovním ruchu. Dlouhodobě se pohybuje v komunální politice v letech 2010 až 2018 byl primátorem města Karlovy Vary a od roku 2012 pracuje v zastupitelstvu Karlovarského kraje.

13. Mgr. Kryštof Čižinský

37 let, právník, Praha, bez politické příslušnosti, nominován TOP 09

Narodil se 6. července 1981 v Praze. Vystudoval obchodněprávní vztahy na Vysoké škole Cevro Institut, pro kterou mezi lety 2012 až 2018 pracoval na nepedagogické pozici. Dříve pracoval v oblasti cestovního ruchu, zaměstnaneckých benefitů i ve státní správě. Mluví plynně německy, anglicky a španělsky.

14. JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.

43 let, právnička, vysokoškolská pedagožka, zastupitelka města Ústí n. L., 3. místopředsedkyně Strany zelených, Ústí nad Labem

Karolína vyučuje právo životního prostředí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně. Ve své akademické kariéře se zaměřuje na mořské právo, ochranu klimatu a biodiverzity a environmentální souvislosti lidských práv. Kromě doktorátu z práva životního prostředí na Právnické fakultě UK je držitelkou francouzského doktorátu v oboru mezinárodního práva veřejného, který získala na Univerzitě v Nantes.

Pochází ze Zlína, od dětství ale žije v Ústeckém kraji (dříve Teplicích, dnes v Ústí nad Labem), několik let strávila ve Francii. Od roku 2014 se za Stranu zelených angažuje v ústecké komunální politice, lokální hnutí PRO! Ústí zde v komunálních volbách v roce 2018 přivedla jako lídryně ke druhému místu za vítězným ANO. Její celoživotní láskou je moře; ve volném čase se věnuje potápění, ráda cestuje, poznává svět a obdivuje nekonečnou rozmanitost přírody.

15. prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

54 let, přírodovědec, vysokoškolský pedagog, Praha, TOP 09

Narodil se 25. srpna 1964 v Praze. Absolvoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Pracuje jako přírodovědec a pedagog zkoumající člověkem způsobené změny půd, vod a lesů v České geologické službě a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Přednáší na Přírodovědecké fakultě UK, je členem Rady NP Šumava a Krkonošského národního parku. V roce 2015 se stal členem vědecké rady fakulty životního prostředí ČZU a panelu Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj. Od roku 2016 působí jako profesor environmentálních věd Univerzity Karlovy. Členem TOP 09 se stal v roce 2012, o dva roky později byl zvolen do zastupitelstva městské části Praha 6. Podílel se na vypracování několika zákonů týkajících se životního prostředí, včetně Zákona o ochraně přírody a krajiny. Je také jedním z autorů programového dokumentu TOP 09 o životním prostředí – Memoranda o ochraně přírody, krajiny a klimatu. Českou republiku zastupuje v EU na jednáních o ochraně ekosystémů před vlivem znečistění ovzduší.

16. Mgr. Josef Horinka

50 let, starosta Hrádku nad Nisou, zastupitel Libereckého kraje, Hrádek nad Nisou, Starostové pro Liberecký kraj, nominován STAN

Vystudoval obor veřejné správy a evropských studiích na Metropolitní univerzitě. Dlouhou dobu pracoval jako technik a ve volném čase působil jako předseda fotbalového oddílu TJ Slovan Hrádek n. N. Od roku 2012 je starostou obce Hrádek nad Nisou a více než rok působí také v krajském zastupitelstvu Libereckého kraje.

17. Radovan Auer

44 let, ředitel veletrhu Svět knihy, Šumperk, TOP 09

Narodil se 21. ledna 1975 v Šumperku. Studoval na Univerzitě Pardubice a FAMU v Praze. V profesním životě se věnoval filmové produkci a marketingu. Deset let působil v různých pozicích na filmovém festivalu v Karlových Varech. Od roku 2014 pracoval jako marketingový ředitel organizace Plzeň 2015, která realizovala projekt Evropské hlavní město kultury. V současnosti pracuje jako ředitel literárního veletrhu Svět knihy.

Od roku 2018 je radním v Šumperku, kde předsedá místní organizaci TOP 09. Členem strany se stal v roce 2009.

18. Ing. Michaela Opltová

33 let, starostka obce Kozolupy, vítězka soutěže Nejlepší starosta 2014-2018 Plzeňského kraje, Kozolupy, STAN

Vystudovala inženýrské studium v oboru regionální studia a mezinárodní obchod. Je členkou Komory obcí Svazu měst a obcí ČR; předsedkyně Mikroregionu Touškovsko. V loňských komunálních volbách se svým sdružením opět uspěla a stala se potřetí za sebou starostkou obce Kozolupy.

19. Mgr. Ing. Roman Haken

56 let, poradce, Platforma nestátních neziskových organizací, Praha, Liberálně ekologická strana, nominován TOP 09

 

 

20. Mgr. Matouš Vencálek

30 let, religionista, publicista, předseda Strany zelených v Jihomoravském kraji, Brno, Strana zelených, nominován STAN

Narodil se 9. března 1989 v Brně. Vystudoval religionistiku na Masarykově univerzitě. Matouš Vencálek působí jako doktorand na Masarykově univerzitě a věnuje se vědecké a publicistické činnosti ve svém oboru. Je předsedou jihomoravské krajské organizace Strany zelených a působí ve vedení odborné sekce Zelených pro vzdělávání a vědu. Je členem Komise výchovy a vzdělávání Rady města Brna a také Komise pro výchovu, vzdělávání a sport Rady Jihomoravského kraje. V Evropském parlamentu by se rád věnoval především tématům vzdělávání a ochrany životního prostředí – změny klimatu, podpořené mnohdy nešetrným hospodařením s půdou a krajinou, si vyžadují globální akci a společná evropská politika je v tomto ohledu klíčová. V oblasti vzdělávání by pak rád pracoval na dalším rozvoji studijních mobilit, zvyšování investic do vzdělávání a vědy v zemích EU a podpoře rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti vysokého školství a vědy.

21. Bc. Lukáš Otys, MBA

34 let, mediální konzultant, podnikatel, Karlovy Vary, TOP 09

Narodil se 5. ledna 1985 v Ostrově. Vystudoval Vysokou školu aplikovaného práva v Praze a Ústav práva a právní vědy. Od roku 2004 pracuje jako mediální konzultant ve společnosti RADIOHOUSE (dříve Regie Radio Music). Mezi lety 2007 a 2009 řídil projekt Space Night Inn pro TV ÓČKO. Již deset let spoluvlastní pražskou cukrárnu Saint Tropez, která je držitelem ocenění “Cukrárna roku 2013”. V roce 2015 byl zvolen předsedou TOP 09 v Karlovarském kraji, tuto funkci zastává od té doby do současnosti. Členem strany je od roku 2012.

22. Ing. Daniel Černý

46 let, obchodní ředitel, Chomutov, bez politické příslušnosti, nominován STAN

Vystudoval obor průmyslové inženýrství a management na Západočeské univerzitě v Plzni. Je aktivním fotografem, publikuje v ČR i zahraničí a spolupořádá chomutovský nezávislý kulturní festival Obnaženi. Od roku 2011 je zastupitelem Chomutova a jeden rok dokonce působil jako primátor města.

23. Bc. Tomáš Ignác Fénix

38 let, soukromý ekozemědělec, viceprezident Evropské rady mladých zemědělců, Pravice, TOP 09

Narodil se 22. 8. 1980 v Praze. Studoval politologii a teologii v Praze, Erfurtu a Vídni, mluví plynně anglicky a německy. Od 90. let se angažuje v česko-sudetoněmeckém usmiřování. Roku 2012 založil ekologický statek Ochsen. Žije na klasicistním majeru v Pravicích na Znojemsku, který opravuje mj. pro účely živé kultury. Od roku 2017 coby první viceprezident Evropské rady mladých zemědělců (CEJA) usiluje o udržitelnější evropskou zemědělskou politiku. V poradních orgánech Evropské komise (CDG, EIP-AGRI) spoluprosadil zastropování dotací a jejich hodnocení dle environmentálních a sociálních dopadů v chudších evropských regionech. Angažuje se též v iniciativách na omezení odpadů, podporu lokálních (eatoriginal.eu) a zdravých (fit4food2030.eu) potravin a hodnotově orientované obchodní politiky. Za své působení byl v letošním roce vybrán think-tankem Friends of Europe mezi nejvlivnější mladé Evropany – European Young Leaders. V EP chce prosazovat silné postavení EU v mezinárodní politice a postupovat razantněji vůči agresivní politice Číny a Ruska. Rovněž usiluje o to, aby nadnárodní společnosti danily své zisky v zemích, kde jich dosahují. Je místopředsedou české Panevropské unie.

24. Ing. Mgr. Hana Vacková

64 let, středoškolská učitelka, Olomouc, Strana zelených, nominována STAN

Narodila se 29. června 1954 a pochází z Olomouce. Vystudovala ekonomiku na VŠZ v Brně a český jazyk a výtvarnou výchovu na PF UJEP Brno. Hana Vacková učí na Gymnáziu v Olomouci Hejčíně a je metodičkou prevence. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala kurz arteterapie a také kurz etické výchovy. V učení se snaží uplatňovat metody Kooperativní výuky i Kritického myšlení. Je zakládající členkou Olomoucké palety, sdružení olomouckých výtvarných pedagogů, také stála u zrodu Společnosti učitelů českého jazyka. Dlouhodobě spolupracuje s Člověkem v tísni při tvorbě materiálů k dokumentárním filmům pro školy a s olomouckým Arpokem, a to hlavně v oblasti globálních rozvojových témat. Je členkou Strany zelených a od roku 2017 je spolupředsedkyní strany v Olomouckém kraji. Zajímá se především o environmentální témata a lidská práva.

25. Mgr. Terezie Radoměřská

50 let, překladatelka, spisovatelka, Praha, TOP 09

Narodila se 21. února 1969 v Praze. Studovala bohemistiku, historii a teologii na Univerzitě Karlově. Mezi lety 1995 a 1997 pracovala jako kastelánka hradu Český Šternberk, který restituoval její strýc. Následně se věnovala překladatelství z německého jazyka a tlumočení. Po pětiletém působení v Německu se stala v roce 2014 výkonnou ředitelkou think-tanku TOPAZ. Od roku 2016 je poradkyní senátora Tomáše Czernina. V současnosti pracuje jako generální sekretář TOP 09. Členkou TOP 09 se stala v roce 2010. Od roku 2016 je místopředsedkyní politického spolku Evropská unie žen. V senátních volbách 2018 kandidovala v senátním obvodu Benešov.

26. Petr Kutílek, M.A., M.S.

43 let, vysokoškolský učitel, zastupitel, zahraničněpolitický expert, Praha, Strana zelených, nominován STAN

Petr Kutílek je vysokoškolským učitelem a zastupitelem na největší, a jak sám říká “nejnormálnější” pražské městské části. Absolvent politologie se zaměřením na demokratizaci střední Evropy a managementu pro veřejnou správu na zahraničních univerzitách. Po studiu pracoval v neziskové organizaci Respekt institut, kde inicioval protikorupční projekty. V době, kdy pracoval pro poradenské firmy, se občansky věnoval také situaci v Číně a v Rusku a jejich vlivu u nás. Stál mimo jiné u zrodu iniciativ “Nechceme Putina v Praze” a “Náměstí Borise Němcova”. Do Evropského parlamentu kandiduje proto, že Evropská unie poskytuje a má poskytovat ochranu strategických zájmů České republiky proti nedemokratickým režimům a nabízí také silný rámec pro řešení dalších globálních výzev jako je změna klimatu.

27. Mgr. Radek Zapletal

47 let, technik BOZP a PO, podnikatel, Velký Vřešťov, TOP 09

Narodil se v Příbrami 20.4.1972. Vystudoval Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Radek Zapletal je specialistou požární ochrany a způsobilou osobou v oblasti prevence rizik BOZP. Od roku 2004 je tajemníkem Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR a také zástupcem ve Svazu průmyslu a dopravy ČR. V roce 2007 se stal spolumajitelem a jednatelem firmy RITAS s r.o., která se zaměřuje na komplexní služby BOZP a PO, mzdové účetnictví a nabídku pracovních míst. Věnuje se také publikační a odborné činnosti v oblasti soukromých bezpečnostních služeb, ve kterých pořádá externí přednášky a účastní se konferencí. V roce 2009 se stal členem TOP 09 a zároveň členem Krajského výboru TOP 09 Královehradeckého kraje, výkonného výboru TOP 09 a sociální expertní komise TOP 09. Je také předsedou Komise pro lidská práva Rady Královehradeckého kraje a členem Bezpečnostního výboru Zastupitelstva Královehradeckého kraje. V obci Velký Vřešťov se stal dvakrát zastupitelem a v současnosti je členem Stavebně-legislativního výboru obce. Radek Zapletal je ženatý a má tři děti.

28. Alois Ullmann

34 let, finanční specialista v oboru informačních technologií, místopředseda strany iČesko, Praha, iČesko, nominován STAN

Je finančním specialistou. Podnikal v oblasti maloobchodu, e-commerce a také v oblasti lidských zdrojů. Nyní je zaměstnán jako finanční specialista v nadnárodní IT společnosti podnikající v oblasti cloudových řešení.

Naše vize
pro Evropu

Česká republika je nezpochybnitelně hodnotově, kulturně, historicky a ekonomicky ukotvena v Evropské unii. Vážíme si stabilního geopolitického prostoru, který se dokázal vypořádat s řadou krizí, které v minulosti končily válečnými konflikty. Cítíme zodpovědnost za to, že tato hodnota bude i nadále zachována.

Reagujeme na bezprecedentní rizika a změny. Prokázali jsme, že se jako Unie dokážeme semknout a postavit se tváří v tvář napadení Ukrajiny Ruskou federací. Stabilitou EU neotřásl ani tolik diskutovaný BREXIT, který do jisté míry připomněl členům Unie hodnotu členství v EU. Věříme, že společně dokážeme čelit i novým hrozbám, jako je hybridní a dezinformační válka či zhoršování životního prostředí a změny klimatu.

Není náhoda, že ve většině členských zemí EU podpora občanů evropskému projektu stoupá. Je nepochybné, že Evropa v současnosti prožívá ve svých dějinách naprosto výjimečné období míru a prosperity.

Starostové a nezávislí (STAN) a TOP 09 a podporující strany a hnutí se plně hlásí k hodnotám demokracie, právního státu, základních práv, myšlenkové otevřenosti, svobody projevu včetně svobody médií, humanistické etiky a zásady rovnosti mužů, žen a příležitostí. Chceme přispět k tomu, aby Česká republika měla ve světě zajištěné důstojné a respektované místo. Jen pevná opora v euro-atlantickém spojenectví zajistí mírovou a svobodnou budoucnost naší země. Chceme nést svůj podíl na zajištění pevnosti tohoto spojenectví a našeho ukotvení v něm.

Někteří naši vrcholní politici bohužel svými slovy nebo činy poškozují obraz naší země v EU. Někdy to může znamenat i snížení či ztrátu vlivu na rozhodování v EU. Chceme, aby naše země byla v Evropě opět vnímána jako důvěryhodný a seriózní partner.. Nabízíme občanům volbu pravicového proevropského programu a kandidátů s nezpochybnitelnou odborností.

1 Evropa garantuje
bezpečnost

Základním předpokladem pro zajištění bezpečnosti obyvatel Evropské unie je fungování schengenského prostoru. Poslanci TOP 09 a STAN při svých hlasováních o evropském rozpočtu vždy podpořili navyšování výdajů na zabezpečení vnějších hranic EU, posílení rozpočtu agentur Frontex a EASO a dále podporuji směřování více zdrojů na efektivní zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti EU.

 • Zajistíme vnější hranice společné Evropy. Podpoříme rozšíření Evropské hraniční a pobřežní stráže s nejnovějším vybavením proti obchodníkům s lidmi.
 • Podpoříme dohody o spolupráci se severní Afrikou k zajištění vlastní hranice a center pro uprchlíky.
 • Podpoříme větší propojení evropských bezpečnostních databází.
 • Budeme zvyšovat kybernetickou bezpečnosti stejně jako bezpečnost v oblasti dodávek energií. Nepomíjíme ani další aspekty bezpečnosti Evropanů, například bezpečnost potravin, a usilujeme i o přijímání racionálních politik snižujících například počet obětí dopravních nehod.
 • Prosadíme zvýšení ochrany EU proti hybridním hrozbám typu fake news, aniž by došlo k omezení práva na svobodu projevu garantovaného Chartou základních práv Evropské unie.
 • Podporujeme intenzivnější provádění stálé strukturované spolupráce (PESCO), která představuje důležitý krok na cestě k užší spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany mezi členskými státy s cílem zvýšit akceschopnost a odolnost EU v oblasti bezpečnosti a obrany a dosáhnout stavu, kdy se budou společné vojenské kapacity EU vhodně doplňovat s kapacitami členských států.
 • Trváme na tom, že členství v NATO a jeho akceschopnost je základem naší bezpečnosti.
 • Jsme si vědomi bezpečnostních rizik, které představují změny klimatu (možné války o zdroje a migrační vlny z důvodu zásadního zhoršení podmínek pro život), a budeme se zasazovat o jejich zmírňování jak podporou snižování emisí skleníkových plynů, tak podporou adaptačních opatření v nejvíce zasažených oblastech.

Naši podporu mají i civilní a vojenské mise, které jsou v souladu s mezinárodním právem a které sledují mimo jiné i cíl stabilizovat země, odkud přicházejí uprchlíci. Samozřejmostí je prohloubení spolupráce zemí EU v boji proti terorismu a organizované trestné činnosti (obchod s lidmi, narkotiky, zneužívání dětí, závažná hospodářská kriminalita, nelegální zaměstnávání cizinců až po moderní otrokářství).

Stojíme na principech právního státu, které poskytují svým občanům i těm, co legálně přicházejí do EU, patřičnou ochranu, ale také jasnou povinnost respektovat platné právo a pravidla. Jsme pro silnou společnou politiku zajišťující navracení občanů třetích zemí, kteří nemají právo v Unii pobývat, stejně jako pro poskytování mezinárodní ochrany – azylu či tzv. doplňkové ochrany – těm, kteří jsou ve svých zemích pronásledováni nebo prchají před válečnými konflikty.

Dlouhodobě hovoříme o potřebě evropské obranné strategie a nutnosti rozvíjet Společnou bezpečnostní a obrannou politiku EU. Nejednoznačnost přístupu administrativy prezidenta Donalda Trumpa k závazkům USA v rámci NATO znamená potřebu silnějšího evropského pilíře NATO a převzetí většího dílu odpovědnosti za zajištění vlastní bezpečnosti.

2 Evropa nabízí
příležitosti

Bohatství a stabilita naší země jsou neoddělitelně spjaty s prosperitou a stabilitou ostatních zemí Unie. Proto budeme prosazovat jednoznačná pravidla rozpočtové odpovědnosti členských států a taktéž pravidla pro jejich vynucování. Nechceme, aby občané a firmy byly zatěžovány nadměrnou a neodůvodněnou regulací.

 • Usnadníme přístup malých a středních podniků ke kapitálu, zjednodušíme regulaci tam, kde nepomáhá, ale škodí.
 • Vytvoříme podmínky pro rozvoj digitalizace a inovací.
 • V dnešním světě jsou malé a střední firmy znevýhodněny oproti globálním gigantům či velkým firmám. Podpoříme kroky vedoucí k fakticky rovnoprávným podmínkám na trhu včetně spravedlivého zdanění obřích technologických firem či omezení evropských dotací na aktivity, které jsou skutečně potřebné a pro společnost přínosné.
 • Prosadíme sebevědomější politiku Unie vůči třetím zemím a aktivní roli Unie v liberalizaci světového obchodu vyjádřenou mimo jiné vyjednáváním a uzavíráním dohod o volném obchodu a změnu dnes nevýhodného nastavení ekonomických vztahů Unie s Čínou. Při vyjednávání dohod budeme dbát na ochranu práv evropských výrobců a zaměstnanců, stejně jako na ochranu životního prostředí.
 • Zajistíme ochranu práv spotřebitelů ve všech oblastech, které se dotýkají jejich potřeb, a zajistíme přístup spotřebitelů ke spolehlivým a vědecky ověřeným informacím o výrobcích, službách a o jejich dopadech na bezpečnost, zdraví a životní prostředí.
 • Otevřeme novou kapitolu digitální ekonomiky a budeme vytvářet prostor pro to, aby Evropané měli prospěch z nových možností, které digitální technologie přináší a mohli je využívat v maximální míře bez ohledu na místo, kde žijí.
 • Podpoříme kohezní politiku (politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti) zaměřenou na projekty veřejného zájmu a na podporu malých a středních podniků. Budeme dbát o to, aby finanční podpora znevýhodněných regionů byla účelně zacílena. Naopak budeme vystupovat proti tomu, aby veřejné zdroje sloužily k posilování pozice velkých firem na trzích.
 • Budeme pravdivě a srozumitelně informovat o ekonomické politice Unie a fungování eurozóny. Věříme, že tím postupně změníme dosud převažující negativní postoj veřejnosti k přijetí eura.
 • Podporujeme společný evropský postup proti daňovým únikům a praní špinavých peněz, neboť tyto poškozují trh, připravují státy o peníze a podkopávají důvěru občanů ve společnost.

Připojení k tzv. fiskálnímu paktu vnímáme jako přihlášení se k principu rozpočtové odpovědnosti a rozpočtově odpovědnému chování jak dovnitř naší země, tak i jako signál vůči našim partnerům v Unii. Změny, které v Unii v této oblasti proběhly, vítáme jako krok správným směrem a budeme požadovat, aby všechny členské země vydaná doporučení náležitě promítaly do svých rozpočtových a hospodářských politik.

Jedním z cílů EU je udržitelný ekonomický růst. Nadměrná regulace ze strany Unie i na národní úrovni včetně tzv. goldplatingu (nadbytečné zpřísňování unijních pravidel) naopak růst podvazují, a proto proti nim budeme bojovat.

Je chybou, že Unie připustila vznik nerovnoprávného a nevýhodného postavení ve vztahu k některým obchodním partnerům zejména k Číně. Jsme jednoznačně pro rozšiřování obchodních a investičních dohod Unie s dalšími zeměmi, které představují příležitost i pro naše firmy, ale musíme razantněji vyžadovat jejich vyváženost. Jednání s Čínou o takovéto dohodě je pro to vhodná příležitost, kterou nesmíme promarnit.

Podporujeme snahu Unie nastavit pravidla pro novou digitální ekonomiku včetně omezení role oligopolů, zabránění zneužívání postavení dominantních firem či férového zdanění těchto firem v Evropě.

Naši podporu má mnohem důslednější přístup Unie k třetím zemím. Ten současný vykazuje systémové nedostatky v boji proti praní špinavých peněz či finančním a daňovým podvodům. V politice ochrany hospodářské soutěže musí být EU garantem férových podmínek a rozhodně zamezovat mnohdy vynalézavým postupům velkých nadnárodních firem vedoucím k pokřivování či uzavírání trhu, na což obvykle doplácejí malé a střední podniky i spotřebitelé.

Akceptujeme dnešní politický konsensus, že by rozpočet EU neměl významně přesáhnout 1 % HDP členských států. Zásadní je přidaná hodnota, kterou rozpočet vytváří. Ve středobodu našich rozpočtových zájmů stojí zajištění bezpečí pro Evropany a jejich kvality života (prioritu mají prorůstové investiční projekty v oblasti infrastruktury, životního prostředí, vzdělání, výzkumu a inovací) a nesouhlasíme s negativními zásahy do kohezní kapitoly s výjimkou zohlednění dopadů Brexitu.

Rostoucí podíl nových účastníků trhu – Fintech – vnímáme jako příležitost pro zvýšení konkurence a lepší služby klientům. Klient by měl mít dostatek informací o produktech a jejich poskytovatelích, proto jsme pro zvýšení transparentnosti finančního sektoru.

Euro považujeme za úspěšný projekt budování společné Evropy a krok, který napomáhá rozvoji společného trhu. Současně věříme, že přijetí eura by pro naši ekonomiku bylo přínosem.

3 Evropa chrání
životní prostředí

Společnými jmenovateli řady environmentálních problémů a největšími výzvami naší doby jsou změna klimatu, ztráta biodiverzity a znečištění životního prostředí odpady a chemickými polutanty. Evropská příroda a krajina si zasluhují prioritní ochranu a nesmí se stát obětí zemědělských, průmyslových či těžebních zájmů. Je třeba se jasně přihlásit k odpovědnosti za naši planetu a za to, abychom ji našim dětem předali v nezhoršeném stavu. Chceme, aby EU byla světovým lídrem v oblasti nových technologií, které s sebou přinesou ekonomickou efektivitu, šetrnost k životnímu prostředí a nová pracovní místa. A budeme usilovat o to, aby při tom významnou roli hrály i české firmy.

 • Podpoříme investice do technologických řešení vedoucích k nízkouhlíkové mobilitě ve všech oblastech, kde lze technologickým vývojem zlepšení dosáhnout. Vidíme v tom i velký potenciál pro rozvoj inovací a tvorbu nových pracovních míst a věříme, že se Unie stane lídrem v této oblasti a bude to jedním z motorů budoucího růstu
 • Budeme usilovat o to, aby EU byla světovým lídrem v boji proti změnám klimatu a podpoříme za tím účelem další snižování emisí CO2 a přechod na udržitelné nízkouhlíkové hospodářství.
 • Podpoříme inovace a rozvoj nových technologií v oblasti výroby a uchovávání energie z obnovitelných zdrojů a zachytávání a ukládání oxidu uhličitého.
 • Podpoříme rozvoj transevropské dopravní sítě s důrazem na výstavbu vysokorychlostních železničních tratí v České republice, které propojí evropská města a regiony rychlou železnicí a vytvoří tak cenově dostupnou alternativu letecké dopravě.
 • Zaměříme se na boj proti znečištění životního prostředí plasty, mimo jiné dalším omezováním spotřeby zbytečných plastů a podporou zavádění zálohových obalových systémů v členských státech.
 • Podpoříme přechod k oběhovému hospodářství, které zajistí prodloužení životnosti výrobků.
 • Podpoříme opatření na ochranu přírodně cenných lokalit a druhové rozmanitosti v členských zemích.
 • Budeme se zasazovat o to, aby dotační politika EU důsledně zohledňovala potřebu ochrany životního prostředí a udržitelného zemědělství.

Za správnou cestu ve vývoji společné zemědělské politiky považujeme tzv. greening – „ozelenění“. Je nutné reagovat na stěžejní problémy v podmínkách ČR (povodně, ochrana půdního fondu, podíl plodin na orné půdě) a dbát na dodržování správných osevních postupů, na zavádění větší pestrosti pěstovaných plodin a na zabránění eroze půdy a zlepšování jejích odtokových vlastností.

Voda, vzduch a půda jsou nezastupitelné přírodní zdroje, které musíme chránit a v zacházení s nimi musíme v evropském prostoru vyžadovat stejné standardy. Evropské dotace chceme směřovat především do udržitelných technologií a inovací. Podporujeme novou evropskou odpadovou legislativu s cílem vytvářet cirkulární modely užití výrobků a obalů (oběhová ekonomika).

EU se musí zaměřit díky svému mezinárodními vlivu na zpřísnění pravidel pro námořní dopravu a jí produkované znečištění. U letecké dopravy i s ohledem na její podíl na znečišťování ovzduší je nutné posílit vědecký výzkum technologických inovací a jednoznačně zvýhodnit transevropské dopravní koridory vč. stavby nových vysokorychlostních železnic před leteckou dopravou (např. cesta rychlovlakem cca 3,5 h je konkurenceschopná s letem 1,5 h).

4 Evropa podporuje
vzdělání a inovace

Základním předpokladem úspěšného rozvoje vysokého školství a vědeckého výzkumu je mezinárodní spolupráce. Svobodný pohyb znalostí ani mobilita vědeckých pracovníků stále nejsou samozřejmostí. Budeme hledat cesty k prohloubení studijní mobility a k propojení národních vzdělávacích systémů, například formou co nejširšího uznávání studijních výsledků dosažených v rámci programu Erasmus+ a dalšího rozvoje evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA) založeného na srovnatelnosti a vzájemném uznávání akademické kvalifikace podle boloňského systému (bakalář, magistr, doktor).

 • Budeme podporovat další rozvoj programu Erasmus+ a navýšení jeho rozpočtu, neboť ten poskytuje studentům důležitou životní zkušenost stejně jako znalosti a kompetence.
 • Budeme motivovat firmy a podniky, aby investovaly do vědy a výzkumu, spolupracovaly se školami a zaměstnávaly mladé kvalifikované absolventy.
 • Budeme usilovat o maximální svobodu pohybu znalostí a mobility vědeckých pracovníků. Chceme, aby byla Evropa otevřená špičkovým vědcům z celého světa.
 • Budeme prosazovat, aby akademické kvalifikace byly v rámci evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA) srovnatelné a uznatelné.
 • Zasadíme se o výstavbu celoevropské digitální infrastruktury a chytrých sítí a o rozvoj vysokorychlostního internetu.
  Učiníme maximum pro odstranění překážek vnitřního trhu přetrvávajících v oblasti volného pohybu služeb a pracovníků, včetně tzv. regulovaných povolání.
 • Budeme dbát na ochranu osobních dat Evropanů a férových pravidel v oblasti digitální ekonomiky, které zajistí dynamický a zároveň bezpečný vývoj v této oblasti.

 

Plně podporujeme tzv. Evropskou strategii pro mládež, u níž je však nutné vyhodnotit konkrétní cíle strategie, transparentnost financování a návaznost na existující (dotační) programy. Vztah mladé generace k EU považujeme za určující pro budoucnost společné Evropy a evropského projektu. Každý evropský středoškolák by měl mít právo (nikoli povinnost) prožít určitý čas na škole v jiném členském státě. Pokud jde o vysokoškolskou úroveň vzdělání, hlásíme se k myšlence, aby se součástí každého vysokoškolského studia stal jednosemestrální pobyt v zahraničí.

Podpoříme zavádění chytrých řešení na úrovni obcí, měst, regionů i států, která přinesou zkvalitnění služeb občanům. Budeme prosazovat inovativní řešení v sociální oblasti, jako je sdílená péče o děti a seniory v domácnostech, komunitní poskytování služeb, sociální podniky atd. Navážeme na dosud učiněné kroky ve vytváření jednotného digitálního trhu a podpoříme další opatření vedoucí k odstranění zeměpisného blokování v souvislosti s dostupností služeb online při pohybu uvnitř EU.

5 Evropa podporuje
rozvoj regionů

Jsme pro Evropu dodržující princip subsidiarity (tedy řešení problémů tam, kde to jde nejefektivněji, často na úrovni měst, obcí, krajů, regionů, jindy na úrovni států či Unie jako celku) a pro Evropu solidární, která pomáhá například chudším regionům se zvýšením kvality života jejich obyvatel.

 • Prosazujeme maximální využití potenciálu evropských fondů pro Česko především v oblasti podpory obcí, malých a středních podniků, zemědělců, kteří hospodaří se skutečným respektem k půdě, a v oblasti inovativních technologií.
 • Prostředky z dotací mají směřovat do oblastí s nezpochybnitelným veřejným zájmem, ke snižování rozdílů či znevýhodnění, k rozvoji a prosperitě a ne na podporu koncernů a velkopodniků.
 • Podporujeme podmíněnost čerpání evropských dotací rozpočtovou odpovědností a dodržováním principů právního státu jako nástroje proti vládním politikám poškozujícím společný evropský zájem za předpokladu, že případné pozastavení čerpání se nedotkne konečných příjemců dotací.
 • Nenárokové dotace pro podniky a podnikatele s sebou nesou riziko porušování volné hospodářské soutěže. Platí to zvláště tehdy, pokud nelze nalézt objektivní kritéria pro rozdělení prostředků. Kromě toho se zvyšuje prostor pro korupci. Z tohoto důvodu budeme prosazovat omezování takovýchto dotací a bedlivé posuzování tohoto rizika ve všech případech.

Systém čerpání dotací musí být transparentní a předvídatelný pro potenciální žadatele a čerpání prostředků EU musí být rovnoměrné v průběhu celého programového období s cílem stabilizovat, nikoliv křivit trh a ekonomický cyklus. Je nutné vytvořit objektivní a jednotný systém výběru projektů. Podpořili jsme již při přijímání nové legislativy zásadní redukci administrativy při čerpání eurofondů a jejich flexibilitu. Jsme přesvědčeni, že rozpočtová podpora méně výkonných oblastí pomáhá stimulovat jejich rozvoj a přibližování k rozvinutějším regionům EU, což je zájmem celé Unie.

Princip transparentnosti v čerpání dotací musí zahrnovat i důsledné uplatňování zákazu střetu zájmů, který má sloužit k ochraně finančních zájmů EU a řádného čerpání zajišťujícího, že se evropské zdroje, které jsou přirozeně omezené, dostanou skutečně k těm, jimž jsou určeny.

Cílem podpory EU by vedle veřejného sektoru měly být zejména regiony, obce a města, dále pak mikropodniky, malé a střední podniky a neziskový sektor. Podpora větších firem musím být vyhrazena jen na výjimečné projekty veřejného zájmu v oblasti ekologie a vědy a výzkumu.

V zájmu účinného propojení dotačně štědré společné zemědělské politiky s politikou ochrany životního prostředí jsme pro postupné zastropování přímých zemědělských plateb tak, aby nepřispívaly ke zvyšování ekonomické síly velkopodnikatelů a zemědělsko-industriálních skupin a k přímému či nepřímému vytlačování drobných zemědělců a rodinných zemědělských farem z trhu. V této souvislosti požadujeme, aby vyplácení přímých plateb bylo podmíněno transparentními a účinnými kroky příjemců ve vztahu k řádné péči o půdu a krajinu a jejich plnění pak znamenalo krácení dotací pro příjemce.

S podporou kvality zemědělské produkce úzce souvisí i ochrana tradičních regionálních výrobků, jejichž složení obsahuje i místní a specifické suroviny, ochrana spotřebitele včetně potírání praxe dvojí kvality potravin i ostatních výrobků, bezpečnost potravin, kterou chceme dále posilovat bez vytváření zbytečné zátěže pro podnikání v EU. Budeme také zkoumat možnosti důraznějšího zakročení proti stále vynalézavějším praktikám tzv. šmejdů.

Volte Spojence,
volte Evropu

Eurovolby 24.–25. května